Szachy

 • Zajęcia przedszkolne (grupy do 12 osób),
 • Zajęcia szkolne (grupy do 12-18 osób),
 • zajęcia indywidualne dopasowane do potrzeb kursanta,
 • Organizacja imprez szachowych (wypożyczenie sprzętu szachowego, sędziowanie, pomoc w sporządzaniu regulaminów turniejowych)

Angielski

 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
 • Przygotowanie do matury,
 • Zajęcia indywidualne dostosowane do poziomu kursanta (możliwe małe grupy do 5 osób),
 • Zajęcia przedszkolne (na terenie placówki),
 • Zajęcia pozalekcyjne w “waszej” szkole,
 • Konwersacje dla dorosłych, dzieci oraz młodzieży,
 • kursy językowe dla pracowników firm

Matematyka

 • Przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty,
 • Zajęcia indywidualne dostosowane do poziomu ucznia,
 • Zajęcia w małych grupach,
 • Wyrównianie materiału na poziomie szkoły podstawowej